ລາຍລະອຽດການຈອງບູດວາງສະແດງ


ໄຟລ໌ແນບ (s):
​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
ແບບຟອມຈອງຫ້ອງງານວາງສະແດງ ສັບປະດາ ດິຈິຕ໋ອນ 2022
Registration Form for Lao Digital Week 2022

ງານສັບປະດາດິຈິຕ໋ອນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຈັດລະດັບຜູ້ອຸປະຖໍາ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມວາງສະແດງເປັນ 4 ລະດັບ:

  1. Diamond 300,000,000, Kip
  2. Platinum 200,000,000 Kip
  3. Gold 100,000,000 Kip
  4. Silver 50,000,000 Kip

        ແຕ່ລະປະເພດຈະໄດ້ຮັບ ຮ້ານວາງສະແດງ, ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ສື່ໂຄສະນາ, ມີໂລໂກ້ໃນແຜ່ນປ້າຍຂອງງານ ແລະ ສິດທິພິເສດຫຼາກຫຼາຍໃນງານ. ນອກນັ້ນ, ບັນດາບໍລິສັດ ແລະ ຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ ຍັງສາມາດເຊົ່າຮ້ານວາງສະແດງ ເພື່ອສະແດງສິນຄ້າ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນໃນງານໄດ້. ສໍາລັບພາກລັດແມ່ນຈະໄດ້ຮັບສິດໃນການໃຊ້ຮ້ານວາງສະແດງໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ.

ເງື່ອນໄຂ ແລະ ສິດທິພິເສດສໍາລັບຜູ້ສະໜັບສະໜູນງານສັບປະດາດິຈິຕ໋ອນ (Digital Week) ປະຈໍາປີ 2022


ລ/ດ

ລາຍລະອຽດ

Diamond

Platinum

Gold

Silver

1

ພື້ນທີ່ວາງສະແດງໃນງານ

(6m x 8m)

(3m x 6m)

(3m x 3m)

(3m x 3m)

2

ໂລໂກ້ເທິງເຟສບຸກ ແລະ ລງິິ້ ໄປເຖິງເວັບໄຊທ໌ຂອງບໍລິສັດ

(Size A)

(Size B)

(Size C)

(Size D)

 

3

ໂລໂກ້ເທິງເຟສບຸກ Digital Week ແລະ ງານກິດຈະກໍາປິ່ນອ້ອມ ໄລຍະ 1 ເດືອນ (ຫຼື ຈົນກວ່າຈະຈົບງານ)

(Size A)

(Size B)

(Size C)

(Size D)

4

ໂລໂກ້ເທິງຈໍ LED ຫຼັກຂອງງານ Digital week

(Size A)

(Size B)

(Size C)

(Size D)

5

ໂລໂກ້ໃນໂຄສະນາເທິງຈໍ LED ໄລຍະເວລາ ໄລຍະ 1 ເດືອນ (ຫຼື ຈົນກວ່າຈະຈົບງານ)

(Size A)

(Size B)

(Size C)

(Size D)

 

6

ວີດີໂອຂອງບໍລິສັດ ຂຶ້ນ FB ແລະ ເທິງຈໍ LED ດ້ານໜ້າຂອງງານ ໄລຍະ 60 ວິນາທີ ແບບ loop ຕະຫຼອດງານ

(Size A)

(Size B)

(Size C)

(Size D)

7

ໂລໂກ້ໃນມື້ຖະແຫຼງຂ່າວ (ຫາກຕົກລົງກ່ອນມື້ງານ)

(Size A)

(Size B)

(Size C)

(Size D)

8

ໂລໂກ້ເທິງປ້າຍໂຄສະນາຕາມເສັ້ນທາງ ຈໍານວນ 10 ສະຖານທີ່

(Size A)

(Size B)

(Size C)

(Size D)

9

ໂລໂກ້ເທິງໜັງສືພິມ, ໜ້າສີ, 05 ໜັງສືພິມ

(Size A)

(Size B)

 

 

10

ໂລໂກ້ເທິງ x-stand ໃນການລົງເຜີຍແຜ່ງານ ຈໍານວນ 05 ສະຖາບັນ

(Size A)

(Size B)

(Size C)

 

11

ພິທີກອນກ່າວຂອບໃຈຕະຫຼອດງານ

12

ສິດໃນການນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບບໍລິສັດໃນງານ Lao Digital Forum (ງານພິທີປິດ) ບໍ່ເກີນ 20 ນາທີ

 

 

 

13

ສິດໃນກຳນນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບບໍລສິ  ັດໃນເວທີກາງ ງານ  Digital week (ໃນໄລຍະຈັດງານ) ບໍໍ່ເກີນ 30 ນາທີ

 

 

14

ບ່ອນນັ່ງ VVIP ໃນງານຖະແຫຼງຂ່າວ (ຕົກລົງກ່ອນມື້ງານ)

ທີ່ນັ່ງ A/2 seat

ທີ່ນັ່ງ B/2 seat

 

 

15

ບ່ອນນັັ່ງ VVIP ໃນງານເປີດ ແລະ ພິທີປິດງານຢ່າງເປັນທາງການ

ທີ່ນັ່ງ A/2 seat

ທີ່ນັ່ງ B/2 seat

ທີ່ນັ່ງ C/1 seat

ທີ່ນັ່ງ D/1 seat

16

VVIP dinner seat

ທີ່ນັ່ງ A/2 seat

ທີ່ນັ່ງ B/2 seat

ທີ່ນັ່ງ C/1 seat

ທີ່ນັ່ງ D/1 seat

 


ສົນໃຈຈອງບູດຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່:

ໂທ: 021 316 562
E-mail: TPTC@mtc.gov.la
(ຜູ້ປະສານງານ: 020 2949 2859)

ດາວໂຫຼດ  ແບບຟອມຈອງຫ້ອງງານວາງສະແດງ ສັບປະດາ ດິຈິຕ໋ອນ 2022 ຂ້າງເທີງ

 

 

Facebook Page
Youtube
ດາວໂຫຼດກາໝາຍ
ງານແຂ່ງຂັນດ້ານໄອຊີທີ ປະຈຳປີ 2022